14 mars 2023 till 5 april 2023 kl. 00.00-23.30

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2023-03-14 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-03-14

Paragrafer: 34-36

Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-14

Datum då anslaget tas ned: 2023-04-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.