18 april 2023 till 10 maj 2023 kl. 00.00-23.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll från servicenämnder

Protokoll från sservicenämndernas sammanträde 2023-05-10 är nu justerade.

Information om anslaget

Instans: Servicenämnden för IT, Växel och telefoni

Sammanträdesdatum: 2023-05-10

Paragrafer: 12-20 för ITVT och 11-15 för Personal och ekonomi

Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-11

Datum då anslaget tas ned: 2023-06-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll för servicenämnden ITVT 20230510 Länk till annan webbplats.

Sammanträdesprotokoll för servicenämnden för personal och ekonomi 20230510 Länk till annan webbplats.