16 maj 2023 till 7 juni 2023 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2023-05-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2023-05-08

Paragrafer: 78-90

Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-16

Datum då anslaget tas ned: 2023-06-07

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2023-05-08 Pdf, 1.6 MB.