23 maj 2023 till 14 juni 2023 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsutskottet

Protokoll från kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2023-05-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kultur- och fritidsutskottet

Sammanträdesdatum: 2023-05-17

Paragrafer: 1-8

Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-23

Datum då anslaget tas ned: 2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll kultur- och fritidsutskottet Pdf, 827.9 kB, öppnas i nytt fönster.