23 maj 2023 till 14 juni 2023 kl. 00.00-23.30

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2023-05-23 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-05-23

Paragrafer: 64-83

Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-23

Datum då anslaget tas ned: 2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.