25 augusti 2023 till 16 september 2023 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll från valberedningen

Protokoll från valberedninges sammanträde 2023-08-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2023-08-24

Paragrafer: 10-12

Datum då anslaget sätts upp: 2023-08-25

Datum då anslaget tas ned: 2023-09-16

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från valberedningen 2023-08-24 Pdf, 409.8 kB.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.