4 september 2023 till 27 september 2023 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2023-08-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-08-28

Paragrafer: 73-84

Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-04

Datum då anslaget tas ned: 2023-09-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden 2023-08-28 Pdf, 804.2 kB, öppnas i nytt fönster.