5 september 2023 till 27 september 2023 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2023-08-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-08-30

Paragrafer: 63-68, 70-71

Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-05

Datum då anslaget tas ned: 2023-09-27

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2023-08-30 Pdf, 830.9 kB.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.