13 september 2023 till 5 oktober 2023 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2023-09-12 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-09-12

Paragrafer: 112-118

Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-13

Datum då anslaget tas ned: 2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.