13 september 2023 till 4 oktober 2023 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll Servicenömnden ITVT

Protokoll från servicenämnden IT, Växel och Telefoni sammanträde 2023-09-13 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Servicenämnden ITVT

Sammanträdesdatum: 2023-09-13

Paragrafer: 21-24

Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-13

Datum då anslaget tas ned: 2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.