19 september 2023 till 12 oktober 2023 kl. 07.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2023-09-18 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-09-18

Paragrafer: 151-163

Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-19

Datum då anslaget tas ned: 2023-10-11

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

2023-09-18 protokoll kommunstyrelsen Pdf, 836.5 kB, öppnas i nytt fönster.