10 november 2023 till 9 december 2023 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Sammanträdesprotokoll

Protokoll från servicenämmden för.IT, Växel och telefoni sammanträde 2023-11-07 är nu justerat och finns som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Servicenämnden ITVT

Sammanträdesdatum: 2022-11-07

Datum då anslaget sätts upp: 2023-11-10

Datum då anslaget tas ned: 2023-12-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokollet i PDF Länk till annan webbplats.