Grafisk profil

Herrljunga kommuns verksamhet och platsen Herrljunga hanteras som två
separata varumärken. Herrljunga kommuns varumärke, som illustreras av kommunlogotypen, använder vi för att kommunicera vårt uppdrag, verksamhet, och kommunal service. Herrljunga kommuns varumärke och logotyp får endast användas när kommunen är avsändare.

Herrljungas platsvarumärke används för att få större genomslag när vi
marknadsför platsen Herrljunga som etableringsort, friluftsort, plats att bo på
eller att besöka. Herrljungas platsvarumärke får användas av alla aktörer oavsett
bransch, när de vill kommunicera sin tillhörighet till Herrljungabygden.
De grafiska riktlinjerna är gemensamma, som färgerna, typsnittet, ikoner och
bildspråk. Denna enhetlighet bidrar till att det ena varumärket förstärker det
andra.

Framsida grafisk manual Herrljunga kommun

Standardtypsnitt

Vårt standartypsnitt heter Montserrat. Finns det inte tillgängligt ska Arial användas.

Herrljunga kommuns logotyp för tryck

En vektorbaserad logotyp är uppbyggd av linjer och kurvor i matematiska formler. Det innebär att den kan förstoras och förminskas utan att förlora i kvalitet. Denna form av logotyp ska användas vid tryck. Finns i svart och vit.

Liggande format

Stående format

Herrljungabygden logotyp för webb

Herrljungabygden logotyp för tryck

En vektorbaserad logotyp är uppbyggd av linjer och kurvor i matematiska formler. Det innebär att den kan förstoras och förminskas utan att förlora i kvalitet. Denna form av logotyp ska användas vid tryck. Finns i svart och vit.

Liggande format

Stående format