28 mars 2023 kl. 18.30-20.30

Osynliga funktionsnedsättningar

Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men de tar även upp de personer som inte har en diagnos men som ändå kan få svårt att fungera på träningarna.

Ledordet för personerna i svårigheter är struktur. Vad innebär struktur rent praktiskt? Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur ni kan lösa situationer som uppstår och upplägg av träning. Att säga att ”här är alla välkomna” är en sak. Men att skapa en miljö där alla faktiskt känner sig välkomna är desto svårare.

Föreläsningens innehåll:
• Begrepp
• Diagnoser och dess innebörd
• Praktiska tips till ledare
• Utrymme för att få svar på dina frågor

Du får också inblick i webb portalen ”Inkluderande ledarskap för att möta
idrottare med NPF”. Med hjälp av den kan du arbeta vidare tillsammans med
föreningskollegor i lärgrupper.

Målgrupp: Ledare och tränare inom idrotten. Du ska vara minst 13 år.
Datum/tid: Tisdagen den 28 mars, kl 18.30 - 20.30.
Plats: Mathias Kök & Bar, Kungsgatan 45, Vårgårda
Föreläsare: Karin Einvall
Kostnad: Kostnadsfritt inkl. fika
Frågor: alfred.hedlund@rfsisu.se tel. 0708 74 74 88

Anmälan:
Anmäl dig till Affe Hedlund:
0708 74 74 88 / alfred.hedlund@rfsisu.se
senast måndagen den 20 mars, kom ihåg att ange ev. specialkost.