4 maj 2023 kl. 17.30-20.45

HLR-utbildning för föräldrar

Välkommen till Familjecentralen på hjärt-lungräddning som riktar sig till föräldrar som har barn mellan 0–12 år. Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen till barn inklusive hjärt-lungräddning.

OBS! Vi älskar barn, men just i det här sammanhanget vill vi att barnen stannar hemma. Detta för att vi ska kunna fokusera helt på kursinnehållet. Vi hoppas på er förståelse! I kursen ingår mycket praktisk övning och därför rekommenderar vi oömma kläder.

Kursinnehåll:

 • Kunna kontrollera livstecken och skapa en öppen luftväg
 • Kunna placera ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
 • Kunna larma
 • Känna till 1177 Vårdguiden
 • Kunna utföra hjärt-lungräddning på barn
 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning
 • Kunna förebygga cirkulationssvikt
 • Känna till hur barnolycksfall kan förebyggas
 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer

Svenska Röda Korsets kurser i hjärt-lungräddning följer European Resuscitation Councils riktlinjer. Vi rekommenderar att du repeterar dina kunskaper varje år.

Anmälan av deltagare sker på följande länk senast två veckor före kursen:
https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1970165 Länk till annan webbplats.

Deltagare som avbokar sig gör det genom att maila till utbildning@redcross.se.

Konaktperson:
Gunnel Johansson
gunnel.johanssonh43@gmail.com
Tel. 0708404701
Familjecentralen (Herrljunga rödakorskrets)
Horsbyvägen 16, Herrljunga

Utbildare:
Åsa Johansson
E-post asajhnssn@gmail.com
Tel. 070-4952233

Förkunskaper:
Inga speciella förkunskaper krävs. Har du frågor?
Kontakta oss gärna på utbildning@redcross.se

Avbokningsregler:

 1. Kursen/evenemanget är kostnadsfritt. Eventuell avbokning måste dock göras senast 14 dagar före första kurstillfället.
 2. Utbildningsdatum kan ändras högst en gång och då senast 14 dagar före utsatt första utbildningsdag.
 3. Om Svenska Röda Korset tvingas ställa in ett bekräftat utbildningstillfälle p.g.a. sjukdom, olycksfall eller annat motsvarande skäl, erbjuds du som kund ett nytt utbildningstillfälle vid en senare tidpunkt. Någon ekonomisk ersättning utgår i dessa fall inte. Det åligger dock Svenska Röda Korset att göra skäliga insatser för att kunna genomföra utbildningstillfället med en annan utbildare.