14 december 2023 kl. 18.30-18.30

Kommunfullmäktiges möte 14 december

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.

Som medborgare i Herrljunga kommun bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i allmänna val vart fjärde år.

Under år 2023 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar:

  • 6 februari
  • 6 mars
  • 4 april
  • 8 maj
  • 20 juni
  • 11 september
  • 3 oktober
  • 30 oktober
  • 27 november
  • 14 december

Mer information om kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.