16 oktober 2023 kl. 08.30-08.30

Kommunstyrelsens möte 16 oktober

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen så motsvarar kommunstyrelsen regeringen.

Under år 2023 sammanträder kommunstyrelsen följande dagar:

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 20 mars
  • 24 april
  • 7 juni
  • 28 augusti
  • 18 september
  • 16 oktober
  • 13 november
  • 11 december

Mer information om kommunstyrelsen i Herrljunga kommun.