27 juni 2023 till 29 juni 2023 kl. 18.00-20.00

Kulturhistorisk byggnadsinventering

Bor du i ett kulturhistoriskt område eller tycker du att kulturhistorisk bebyggelse är intressant och vill veta mer?

Under 2022 togs en ny kulturhistorisk byggnadsinventering för Herrljunga tätort och Annelund och Ljung fram av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen på uppdrag av Herrljunga kommun. I denna rapport har vi fångat en del av det som är Herrljunga kommuns historia avspeglad i bebyggelsen. Här lyfts kulturhistoriskt intressant bebyggelse fram som på olika sätt speglar samhällets utveckling, gestaltning och estetiska ideal och sociala förhållanden.

Det är inte bara äldre 1800–1900-tal bebyggelse som berörs utan även områden från 70–80-tal har ett stort kulturhistoriskt värde och finns med i vår inventering.
Dessa kvällar kommer Daniel från Förvaltningen för kulturutveckling berätta om inventeringen och de utpekade referensobjekten och mycket annat spännande kring våra byggda kulturmiljöer.

NÄR?

tisdag 27 juni kl. 18:00 Herrljunga kommunhus

torsdag 29 juni kl. 18:00 Tingshuset i Ljung

Ingen föranmälan krävs.

PROGRAM

18:00 Bygglovshandläggarna hälsar välkomna

18:10 Bebyggelseantikvarie Daniel Hedin berättar

19:10 PAUS med kaffe och kaka

19:20 Information från kommunen

19:30 Fria frågor till bebyggelseantikvarie och bygglovshandläggare