13 september 2023 till 25 oktober 2023 kl. 17.30-20.00

Det här är ABC!

Fyra gruppträffar för alla föräldrar som har barn 3–12 år.

Träffarna syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan förälder och barn och materialet bygger på forskning.

På ABC träffarna får du:

  • Diskutera och utbyta erfarenheter med andra föräldrar.
  • Ta del av forskning om föräldraskap och barns utveckling.
  • Verktyg för att bygga/bevara goda relationer och minska konflikter.

Träffarna är kostnadsfria.

13 september – Träff 1 – Visa kärlek – Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

27 september – Träff 2 – Vara med – Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

11 oktober – Träff 3 – Visa vägen – Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

25 oktober – Träff 4 – Välja strider – Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Diskussioner och filmexempel kring konflikthantering. Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Tid: kl. 17.30-20.00
Herrljunga Familjecentral
Frågor och anmälan: maria.akerblad@herrljunga.se