30 oktober 2023 kl. 18.00-21.00

Första hjälpen/HLR-kurs för barn

Kursen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen till barn inklusive hjärt-lungräddning.

Brödtext