1 februari 2024 till 12 mars 2024 kl. 00.00-00.00

Informationsmöte om bostadstillägg

Pensionsmyndigheten bjuder in till informationsmöte om bostadstillägg.

Välkommen på informationsmöte om bostadstillägg för dig som är pensionär eller anhörig till någon som kan ha rätt till bostadstillägg.

Under mötet får du svar på frågor som:

 • Vad är bostadstillägg och vem kan få det?
 • Hur gör jag en preliminär beräkning?
 • Kan jag äga min bostad och ha pengar på banken och ändå få bostadstillägg?

Du hittar mer information och datum om informationsmöten på Pensionsmyndighetens webbsida Länk till annan webbplats..

Bostadstillägg

 • Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för den som har låg pension så att man kan betala sin bostadskostnad.
 • Äldreförsörjningsstöd är ett skattefritt stöd för den som har låg eller ingen pension så att man kan betala sin bostadskostnad och uppnår skälig levnadsnivå.

Det är tre steg för att ansöka

 1. Ta fram alla uppgifter som behövs
  Vi frågar om bostadskostnad, inkomster och tillgångar.
 2. Gör en beräkning innan man ansöker
  På vår webbplats pensionsmyndigheten.se/beraknabt Länk till annan webbplats. kan de själva testa och göra en beräkning. De får svar direkt om de bör gå vidare med en ansökan.
 3. Gör ansökan
  Enklast ansöker man på pensionsmyndigheten.se/ansokbt Länk till annan webbplats. med en e-legitimation såsom BankID. I webbansökan finns förklarande texter som hjälper pensionären att fylla i rätt uppgifter.

Man kan även ansöka via blankett som man laddar ner från vår webbplats, hämtar på ett servicekontor eller beställer från vår kundservice.

I bifogade länkar finner ni våra ansökningsblanketter och hjälp för att fylla i blanketten.

Blanketter Länk till annan webbplats.

Blanketthjälp Länk till annan webbplats.