Artikeln publicerades 18 september 2020

Nu utreds möjligheterna att skapa en varumärkesplattform för Herrljunga

Malin Bülling

– En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel som ska sammanfatta det kommunen erbjuder, berättar Malin Bülling, kommunikatör, som nu arbetar halvtid med en förstudie.

Nu är arbetet med förstudien för en varumärkesplattform för Herrljunga i gång.

Sedan första september arbetar kommunikatör Malin Bülling halvtid med detta arbete som ska vara klart i början av nästa år.

– En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel som ska sammanfatta det kommunen erbjuder, berättar hon. Den ska ge bilden av både Herrljunga som plats och som organisation.

Varumärkesplattformen, som blir helt digital, är tänkt att bli ett verktyg som ska stärka Herrljungas attraktionskraft på flera sätt, till exempel att locka nya medborgare, stödja företagen och även underlätta vid framtida rekrytering.

– Vi ska gemensamt lyfta fram bilden av vad Herrljunga är och står för, säger Malin Bülling. Om vi kan fokusera en gemensam bild så blir budskapet så mycket starkare, och vi kan dessutom använda de resurser vi har, till exempel till marknadsföring och rekrytering, mera kostnadseffektivt. Varumärkesplattformen kommer att styra så att vi använder de pengar vi har på ett klokt sätt.

Två större enkätundersökningar, en via sociala medier och en där ett 100-tal personer fick svara på frågor på telefon, har redan genomförts. Närmast väntar en workshop i slutet av oktober där förtroendevalda och tjänstepersoner kommer att delta.

– Det kommer också att bli tillfällen för företagare och föreningsliv att ge sina synpunkter, säger Malin Bülling. Vi jobbar även på att fånga upp de ungas synpunkter, och min förhoppning är att det ska kunna bli någon aktivitet där unga får fånga sitt Herrljunga i bild.

Du har arbetat på Herrljunga kommun i drygt tre år nu, vad tycker du själv om kommunen?

– Det jag gillar med Herrljunga är att det är snällt och vänligt, man kan prata med alla. Här finns så mycket kreativitet. Men vi måste samla våra krafter och rikta oss mot ett gemensamt mål, och i den processen är varumärkesplattformen en viktig del.

FAKTA

Varumärkesplattformen är ett styrdokument, jämförbart med en affärsplan för ett företag, som fokuserar på kärnan i en verksamhet och svarar bland annat på frågorna: Vad gör vi för skillnad? Vad gör oss unika jämfört med andra kommuner? Hur ska vårt varumärke kännas och upplevas?

Förstudien i Herrljunga ska vara klar i januari 2021 och då fattas politiskt beslut om projektet ska genomföras.