Artikeln publicerades 14 oktober 2020

Ny informationssida om förstudie kring Herrljungas varumärke

Hösten 2020 utreder Herrljunga kommun möjligheterna att skapa en digital varumärkesplattform. En varumärkesplattform är ett strategiskt styrmedel som ska sammanfatta det kommunen erbjuder. Den ska ge bilden av både Herrljunga kommun som plats och som organisation.

Målet med förstudien är att ta tempen på vårt varumärke idag. Hur upplever kommuninvånarna, företagen, föreningar, politiker och vi som jobbar i kommunen Herrljungabygden just nu? Säger Malin Bülling, kommunikatör och projektledare för förstudien.

Resultatet kommer skrivas ihop till en nulägesanalys som presenteras för kommunstyrelsen början på 2021. Då fattas ett politiskt beslut om projektet, att genomföra en varumärkesplattform, ska genomföras eller inte.

Om du vill veta mer om projektet och vilka undersökningar som ingår kan du besöka informationssidan på herrljunga.se.

Det kommer att publiceras nyheter om förstudien regelbundet under hösten som du kan läsa på Herrljunga kommuns externa kanaler som herrljunga.se eller Herrljunga kommuns Facebooksida eller Instagramkonto, säger Malin Bülling.

Texten vart är vi på väg? mot en mörkblå bakgrund.