Artikeln publicerades 30 augusti 2021

Herrljunga deltar i SCB:s medborgarundersökning

Illustrerad människa med texten är du utvald?

Över 200 000 invånare har möjlighet att tycka till om sin kommun när SCB:s årliga medborgarundersökning nu drar igång. Herrljunga kommun deltar i undersökningen och du som kommuninvånare kan därför vara utvald att svara.

Herrljunga kommun hoppas att du som är med i undersökningen svarar, vi vill veta vad du tycker helt enkelt.

SCB:s medborgarundersökning mäter hur du som bor i kommunen uppfattar hur det är att leva och bo här. Det finns även frågor om vilket inflytande du som invånare upplever att du har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunens verksamheter.
SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Läs mer om medborgarundersökningen på SCB:s hemsida Länk till annan webbplats..