Artikeln publicerades 27 oktober 2021

Byte av sammanträdesdag för kommunfullmäktige

Sammanträdet för kommunfullmäktige byter dag till 23 november.

Sammanträdet som skulle ägt rum den 16 november flyttas fram till den 23 november. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget inför kommande år på novembersammanträdet. Därför reserveras även den 24 november för ett eventuellt extra sammanträde, om fullmäktige behöver ajourneras för överläggning av budgetsärendet.

Möte klubba