Artikeln publicerades 16 maj 2022

Information till partier om distribution av valsedlar

Allmänna val

För att underlätta hantering erbjuder Herrljunga central distribution av valsedlar. Detta innebär att partierna kan skicka in sina valsedlar till kommunhuset.

Enligt vallagen ansvarar partierna för att tillhandahålla valsedlar till kommunens röstmottagningsställen. Det är endast valnämnden, i praktiken röstmottagarna, som sedan lägger ut valsedlar på rätt ställe i lokalen. För att underlätta hanteringen erbjuder Herrljunga central distribution av valsedlar, vilket innebär att partierna skickar sina valsedlar till kommunhuset. Valnämnden ansvarar sedan för att partivalsedlarna från varje parti finns tillgängliga på samtliga av kommunens beslutade röstmottagningsställen under förtidsröstningen och på valdagen.

Valsedlarna skickas till;

Herrljunga kommun
Torget 1
524 23 Herrljunga

Valsedlarna måste vara framme senast den 10 augusti för att få respektive partisedlar utlagda av kommunen. Partivalsedlar som inkommer till kommunen efter den 10 augusti kommer inte bli utlagda centralt, utan dessa behöver partierna själva köra ut till respektive röstmottagningsställe.

Notera att det bara är partier som är anmälda till valen 2022 hos valmyndigheten som kan skicka in valsedlar.