Artikeln publicerades 26 augusti 2022

Dags för SCB:s medborgarundersökning

SCB undersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. Totalt deltar 137 av landets 290 kommuner i årets undersökning. Är du en av de slumpvis utvalda för undersökningen? Svara gärna på enkäten.

Värdefull vägledning

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande de upplever att de har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Årets urval består av drygt 178 000 personer som får möjligheten att svara på enkäten.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Mer om SCB:s undersökning:
SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats.