Artikeln publicerades 24 mars 2023

Earth hour den 25 mars!

Nu på lördag den 25 mars uppmärksammar vi vår miljö världen över genom Earth Hour. Genom att släcka lamporna mellan 20.30 och 21.30 sänder vi ett budskap om att klimatförändringarna måste minska och att den biologiska mångfalden måste få leva vidare – för kommande generationer.

Herrljunga kommun stöttar manifestationen. Ett steg i denna riktning är att vi tagit fram en koldioxidbudget som kartlägger utsläppen av koldioxid inom kommunens gränser. Utsläpp av fossil koldioxid har bidragit till den förhöjda växthuseffekt som ökat klimatförändringarna. Utsläppen måste minska för att vi ska nå Parisavtalet.

Med hjälp av koldioxidbudgeten blir det tydligt vilken stor utmaning vi står inför. De utsläppsminskningar som behövs är inget vi löser genom att överlåta frågan på någon annan. Var och en måste fundera över vad koldioxidbudgeten betyder för ens egen del. I Herrljunga kommun som organisation kommer koldioxidbudgeten att lyftas till politiken under våren.

Koldioxidbudgeten finns som skriftlig rapport, men du kan nu själv gå in i det digitala verktyget Climate Visualizer och klicka runt. Där kan du dels se inom vilken sektor vi släpper ut som mest men även vad som händer om vi sänker våra utsläpp nu eller väntar till senare. Genom att börja din utsläppsminskning redan idag kan du bidra till en hållbar framtid! Med hjälp av koldioxidbudgeten kan vi också se att en utsläppsminskning blir mer värd ju snabbare vi lyckas åstadkomma den!

Läs mer på Climate Visulizers webbplats Länk till annan webbplats.
Mer information om vad du kan göra i samband med Earth Hour på
Earth Hours webbplats Länk till annan webbplats.

Earth hour