Artikeln publicerades 5 april 2023

Vi utlyser 2023 års kulturpris & hantverks- och kulturstipendium

Nu är det dags att nominera till Herrljunga kommuns kulturpris samt hantverks- och kulturstipendium. Sista nomineringsdag är 30 april.

Kulturpris, à 10.000 kr
Priset utdelas till person, grupp, organisation eller förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Pristagaren ska vara verksam eller väl känd inom kommunen.

Hantverks- och kulturstipendium, à 10.000 kr
Stipendiet utdelas i första hand till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling inom kultur- och konsthantverksområdet. Personen ska ha anknytning till kommunen. Stipendiet kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller förening.

Ansökan ska vara Herrljunga kommun tillhanda senast den 30 april till: margareta.ehnedvinsson@herrljunga.se eller via post till:
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga. Stadgar finns på biblioteken i Herrljunga och Ljung samt på kommunens webbplats www.herrljunga.se Länk till annan webbplats.
https://herrljunga.se/kommun-och-politik/fonder-priser-och-stipendier.html