Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 19 oktober 2020

Upprop samt ärende 1-7

Upprop under ledning av nämndsamordnare. https://www.youtube.com/watch?v=rJqkRfV206Alänk till annan webbplats

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2: Svar på medborgarförslag om cykelväg från Herrljunga via Orraholmen, Hudene, Klastorp till Ljung-Annelund

Ärende 3: Svar på motion om porrfilter i skolans nätverk

Ärende 4: Information från revisionskollegiet

Ärende 5: Delårsrapport per 2020-08-31 för Herrljunga kommun

Ärende 6: Hantering av socialnämndens befarade underskott enligt månadsrapport per den 2020-07-31

Ärende 7: Ansökan om kommunal borgen från Od Alboga Sämsjönsandsken Fastighetsutveckling AB

Ärende 8-14 samt extraärende

Ärende 8: Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Ärende 9: Översyn av jaktarrendeområden

Ärende 10: Förlängning av giltighetstid för riktlinjer för bostadsförsörjning till och med 2021

Ärende 11: Sammanträdesplan 2021, årshjul

Ärende 12: Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL per 2020-06-30

Ärende 13: Fullmäktigeberedningens förslag till ny politisk organisation

Ärende 14: Motion om gratis anropsstyrd närtrafik för pensionärer

Ärende 15: Fråga till tekniska nämndens ordförande

Ärende 16: Information från riksdagsledamot