Artikeln publicerades 25 juli 2018

Samarbete kring resurser vid brandbekämpning

LRF Herrljunga kommungrupp, Herrljunga kommun, Fokus Herrljunga och lantbrukare tittar på samarbete i brandbekämpningssammanhang.

Förteckning av tillgängliga gödseltunnor med vatten för släckning

Fokus Herrljunga (Näringslivskontoret), LRF Kommungrupp i Herrljunga samt enskilda lantbrukare har gjort en undersökning över tillgängliga gödseltunnor som kan bistås i släckningsarbete, vilket har resulterat i en förteckning.

Bakgrunden är att ha en beredskap om det skulle uppstå bränder i Herrljunga kommuns område.

- Det här initiativet är väldigt positivt och vi tar tacksam emot det. Vi kommer att titta mer på hur det praktiskt skulle kunna gå till. Det första vi kommer att undersöka är kommunikationen oss emellan i form av sms-grupper samt var vi kan ta vatten ifrån, säger Christian Hallberg, Räddningschef i Herrljunga kommun.

Samarbete stärker beredskapen

Fokus Herrljunga , LRF kommungrupp, Herrljunga räddningstjänst och enskilda lantbrukare vinner mycket på att stärka samarbetet vid torkan.

- Läget är ansträngt för flertalet bönder då de fått en halv skörd hittills jämfört med normalläge. Vi ser positivt på samarbetet och ställer upp med det vi kan för att ha en bra beredskap, säger Kurt Hårsmar, ordförande i LRF Kommungrupp i Herrljunga.

Demonstration av gödseltunna i brandbekämpningssammanhang

Näringslivschef Carl-Olov Holmström, Räddningschef Christian Hallberg, ordförande i LRF Kommungrupp i Herrljunga Kurt Hårsmar fanns på plats när lantbrukare Uno Kjellsson praktisk visar hur en kan använda traktor och gödseltunna i brandbekämpningssammanhang.

- Det är torrt i skog och mark! Jag vill visa att vi lantbrukare har resurser att hjälpa till om det skulle behövas vid brand. Vi har gödseltunnor som rymmer 300 kubik vatten och kan bistå vid behov, säger Uno Kjellsson.

Herrljunga räddningstjänst och Sjuhäradregionen bidrar med resurser till Dalarna

Det är tort i skog och mark just nu och trots några incidenter råder det normalläge bland utryckningar i kommunen och räddningstjänsten har beredskap för eventuella insatser. Herrljunga räddningstjänst tillsammans med Sjuhärad har bidragit med resurser i Dalarna.

- Vi har bidragit med en tankbil och två personal i den styrkan som Sjuhärad har skickat upp, säger Räddningschef Christian Hallberg.

Eldningsförbud

Eldningsförbud råder i Herrljunga kommun och det är förbjudet att elda utomhus.