Artikeln publicerades 28 augusti 2018

Miljösatsning på Gäsene Mejeri ger närproducerad värme i kommunens lokaler

För att möta en förväntad ökad efterfrågan på svensk närproducerad ost så kommer Gäsene Mejeri att utöka ystningskapaciteten med minst 30 procent.

Gäsene Mejeri har under de senaste två åren investerat 20 miljoner i modernisering och utbyggnad. Mejeriet gör också miljösatsningar för mer än 10 miljoner och förstärker sin hållbara profil genom att byta till förnyelsebart biobränsle för mejeriets produktion av ånga som används i ostprocessen samt för uppvärmning av lokaler.

– Mejeriet blir nu också leverantör av närproducerad fjärrvärme via kulvert, som Herrljunga Elektriska bygger, från Gäsene Mejeri till Herrljunga Kommuns trygghetsboende på Stationsvägen i Ljung och ytterligare några fastigheter som ägs av Herrljungabostäder, säger Carl-Olov Holmström, näringslivschef på Herrljunga kommun.

Utsläppen av växthusgasen CO2 minskar enbart för mejeriets del med cirka 600 ton per år.

– Det är ett win-win-projekt där man genom samarbete och öppenhet skapar hållbara energisystem, säger Thomas Bengtsson, Energi- och Klimatrådgivare på Herrljunga Kommun. Ett praktexempel för framtida samhällsutveckling och som glädjande nog sätter Ljung och Gäsene Mejeri på den hållbara kartan i Sverige.

Den positiva klimatnyttan är så stor att Naturvårdsverket genom sin satsning ”Klimatklivet” har bidragit med ett betydande investeringsstöd i projektet.

Gruppbild vid Gäsene Mejeri.

Samlade vid Gäsene Mejeri. Från vänster Bengt-Olof Nilsson, Projektledare Kvänum Energi, Claes Persson, VD Gäsene Mejeri, Kjell-Åke Karlsson, styrelseordförande, Gäsene Mejeri, Ove Rydberg, projektledare, Gäsene Mejeri, Ulf Thulin, Dagnäs Pellets, Johnny Carlsson, kommunalråd, Herrljunga Kommun, Thomas Bengtsson, energi- och klimatrådgivare, Herrljunga Kommun, Börje Aronsson Tekniska nämndens ordförande, Herrljunga Kommun, Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska.