Artikeln publicerades 25 september 2018

Herrljunga får fler till arbete

Pernilla Nordberg

Foto: Pernilla Nordberg, enhetschef för Arbetsmarknadsenheten framför secondhandbutiken Reprisen.

Herrljunga är en av de främsta kommunerna i Sverige med högst andel personer som har börjat arbeta 2017.

Herrljunga, Malå, Mönsterås, Ovanåker, Perstorp och Tibro är de kommuner med högst andel personer som har börjat arbeta under 2017 enligt SKL:s rapport om kommunal arbetsmarknadsstatistik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur har ni arbetat för att få det resultatet?

God arbetsmarknad, bra samverkan mellan aktörer samt samarbete med lokala företagare och näringsliv är några av nyckelfaktorerna till det goda resultatet, tror Pernilla Nordberg, enhetschef för Arbetsmarknadsenheten i Herrljunga kommun.

- Vi är bra på att samverka med andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd, och Försäkringskassan. Jag vill även lyfta samarbetet med de lokala företagarna. Det är en stor bidragande faktor till att det har gått så bra att få personer till arbete. Engagerande medarbetare som stöttar och hjälper personer vidare är också en bidragande faktor, säger Pernilla Nordberg.

Även Petra Koppel, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Vårgårda och Herrljunga tror att bra samverkan och gott samarbete är framgångsfaktorer.

- Jag kan bara hålla med Pernilla, vårt nära samarbete oss parter emellan och tillsammans med kommuninvånaren, tydliga rutiner och samma mål (egenförsörjning och arbete) är viktiga ingredienser. En annan viktig del som vi inte får glömma av är ett nära samarbete med näringslivet. Att hitta matchningen med vad arbetsgivaren behöver gör att vi tillsammans lyckas stötta personer att hitta ett arbete, säger Petra Koppel.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenhetens grundtanke är att utifrån varje individs behov skapa bättre förutsättningar att komma vidare mot egen försörjning. På Arbetsmarknadsenheten arbetar arbetsledare, koordinator, arbetsmarknadssamordnare, rehabcoach och jobbcoach.

Du kan bli hänvisad till Arbetsmarknadsenheten om du har kontakt med Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen eller via Socialtjänsten. Har du ingen etablerad kontakt är du välkommen att kontakta Arbetsmarknadsenheten så hjälper de dig vidare.

Vad erbjuder ni för aktiviteter?

- Vi tror på individens fulla kapacitet och att utgå från individen. Vi har olika sysselsättningsformer som du kan prova på allt från att ta hand om kommunens bilar, legoarbeten, Reprisen (secondhandbutik), Fixartjänst och bemanning av återvinningscentralen, säger Pernilla Nordberg.

Arbetsmarknadsenheten kan bland annat erbjuda:

  • Kartläggning av deltagare
  • Arbetsförmågebedömningar
  • Olika program och aktiviteter, enskilt och i grupp
  • Samtal
  • Jobbförberedande aktiviteter
  • Studieförberedande aktiviteter
  • Arbetsträning
  • Praktikplatser, både interna och externa
  • Arbetsmarknadsanställningar