Artikeln publicerades 29 oktober 2018

Newcastlesjuka hos värphöns i Västra Götalands län

Herrljunga kommun informerar

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med värphöns i Mölndals kommun, Västra Götalands län. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom hos fåglar men är inte farlig för människor.

Newcastlesjuka

Newcastlesjuka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en allvarlig och mycket smittsam virussjukdom hos fjäderfän. Sjukdomen kan orsaka explosiva utbrott hos tamhöns, kalkoner, fasaner, duvor och vaktlar. Infektionen överförs framför allt genom direkt kontakt mellan sjuka fåglar eller fåglar som bär på smittan utan att själva visa symtom. Vilda fåglar misstänks kunna sprida smittan över större avstånd.

Misstänker ni newcastlesjuka ska veterinär kontaktas

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Veterinär ska därför alltid kontaktas vid misstanke om smitta. Jordbruksverket uppmanar alla som håller fjäderfä och andra fåglar att vara extra vaksamma på sjukdomstecken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Symtom på newcastlesjuka hos fjäderfä

Symtomen kan variera mycket. Tecken på sjukdomen kan vara:

  • kraftigt sänkt äggproduktion
  • ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
  • äggskal med pigmentförändringar.
  • nedsatt allmäntillstånd
  • ökad dödlighet
  • hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
  • andningssvårigheter med eller utan hosta
  • diarré