Artikeln publicerades 6 november 2018

Herrljungas resultat i årets näringslivsranking analyserat

Herrljunga hamnade i 2018 års näringslivsranking, som varje år görs av Svenskt Näringsliv, på 36:e plats av landets 290 kommuner.

– Det var ett bra resultat, säger Carl-Olov Holmström, näringslivschef i Herrljunga. Men för två år sedan hamnade vi på 14:e plats i samma undersökning, och vi har nu gjort en enklare analys för att ta reda på vad denna tillbakagång beror på.

Undersökningen består av 18 olika faktorer som viktas olika tungt. Den ranking som gjorde 2018 bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning som genomfördes under årets början, samt ytterligare en tredjedel med statistik från Statiska Centralbyrån och Upplysningscentralen.

– Vi har en hög svarsfrekvens i enkäten, berättar Carl-Olov Holmström. Hundra företagare svarade, vilket är 57 procent av de som fick enkäten. På riksnivå var svarsfrekvensen 49 procent.

Andra plats i Sverige

När det gäller enkätfrågorna så hamnar Herrljunga allra bäst i kategorin ”Skolans attityder” där kommunen ligger på en andra plats i riket. Resultatet är också bra i kategorierna ”Tjänstemännens attityder” och ”Kommunpolitikers attityder” med en 26:e plats i bägge kategorierna.

Trots detta går Herrljunga tillbaka, och det beror framför allt på den statistiska delen, med faktorer som marknadsförsörjning, entreprenader, företagande och nyföretagsamhet.

– Det här är områden som är mycket svårare för oss som arbetar med de här frågorna att påverka, säger Carl-Olov Holmström.

Konkurrensen har blivit hårdare

När det gäller statistikfaktorerna så placerar sig Herrljunga sämre än i enkätfrågorna. Bästa resultat är en 82:a plats i kategorin ”Marknadsförsörjning”. I kategorin ”Nyföretagsamhet” gick kommunen tillbaka 73 platser och kom på 226:e plats.

– Det gäller att komma ihåg vilka faktorer som ligger bakom, säger Carl-Olov Holmström. I det sammanfattande omdömet som företagarna gett så ökade vi 0,1 enheter till 4,0, så vi har absolut inget att skämmas för. Men konkurrensen har blivit hårdare och andra kommuner jobbar stenhårt, precis som vi, för att förbättre företagsklimatet.

På kommunens näringslivskontor Fokus Herrljunga fortsätter arbetet med oförminskad styrka för att utveckla och stärka företagens situation.

– En undersökning av den här sorten är färskvara. Det är bara att spotta i nävarna och jobba vidare.

I slutet av oktober ordnades en nätverkslunch på Herrljunga Hotell och Konferens, där representanter för Svenskt Näringsliv redogjorde för undersökningen. I den kommunala organisationen kommer förvaltningscheferna och kommunstyrelsen att få en genomgång som Fokus Herrljunga håller i.

Carl-Olov Holmström, näringslivschef

– I det sammanfattande omdömet som företagarna gett så ökade vi 0,1 enheter till 4,0, så vi har absolut inget att skämmas för, säger Carl-Olov Holmström, näringslivschef i Herrljunga.