Artikeln publicerades 13 november 2018

Nya förmåner för att kunna jobba upp till 67 års ålder

För att möta ett ökat behov av kompetensförsörjning, så har Herrljunga kommun nu infört nya förmåner för att få de som jobbar i särskilda bristyrken att kvarstå i tjänst även efter 65 års ålder.

– Vi står inför en situation där det kommer att vara svårt att rekrytera i många yrken, och då tror vi att det här kan göra skillnad, säger Marie Granberg Klasson, personalchef i Herrljunga och Vårgårda.

– Därför kan det bli aktuellt för medarbetare inom bristyrken med tillsvidareanställning att erbjudas vara kvar med två olika förmåner, ett lönetillägg och extra semesterdagar.

De nya förmånerna:

Mellan 65 och 66 år så blir lönetillägget fem procent och dessutom fem extra semesterdagar.

Mellan 66 och 67 år så blir lönetillägget tio procent och tio extra semesterdagar.

Det är förvaltningschef som fattar beslut i de här frågorna i samråd med HR-avdelningen.

Stöd för att utbilda sig

Herrljunga kommun har även infört nya riktlinjer när det gäller stöd för sin personal för att vidareutbilda sig. Det gäller både studier som sker på fritiden, där man kan få ekonomiskt stöd, samt studier som till viss del sker på arbetstid genom så kallades utbildningskontrakt.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda nya förmåner till våra anställda, säger Marie Granberg-Klasson. Och vi vill stimulera till personlig kompetensutveckling.

– Är man intresserad av fritidsstudier, så tar man kontakt med sin chef som avgör frågan. Sedan får man ett förhandsbeslut och ersättningen betalas ut när man gått klart sin utbildning.

– Ett utbildningskontrakt kan handla om den anställde att är intresserad av att gå en vidareutbildning, till exempel kan det vara en lärare som vill utbilda sig till specialpedagog.

Marie Granberg-Klasson

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda nya förmåner till våra anställda, säger Marie Granberg-Klasson, personalchef i Herrljunga och Vårgårda.