Artikeln publicerades 2 februari 2019

Gäsene Mejeris nya bioenergicentral förser kommunala fastigheter med värme

Ny bioenergicentral invigdes

Gäsene Mejeris nya bioenergicentral invigdes på fredagen. Från vänster Claes Persson, VD Gäsene Mejeri, Invigningstalare Lennart Nilsson, LRF:s förbundsstyrelse, och Kjell-Åke Karlsson, styrelseordförande, Gäsene Mejeri.

Gäsene Mejeri invigde på fredagen sin senaste miljösatsning när en ny Bioenergicentral för pelletseldning togs i bruk.

Lennart Nilsson, ledamot i LRF:s förbundsstyrelse invigningstalade dagen till ära.

– Genom att äta svensk varierad kost inklusive mjölk och kött bidrar man till ett öppet och varierat landskap, sade han. Ingen annan än mjölk- och köttbonden kan enkelt värna den biologiska mångfalden i våra betesmarker.

– I ett framtida hållbart samhälle vill vi svenska bönder ta ett större ansvar i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Den nya bioenergicentralen här på Gäsene Mejeri är ett verkligt exempel på hur vi kan vara med, inte bara för våra egna behov utan även som leverantör av energi till kommunens fastigheter.

Vid invigningen av den nya Bioenergicentralen kunde Herrljunga kommun och dess Energi- och klimatrådgivare Thomas Bengtsson med glädje konstatera att ytterligare fossilt CO2-utsläpp försvinner inom kommunens gränser när Gäsene Mejeri nu förstärkt sin hållbara profil ytterligare genom att byta olja till biobränsle i sin ångproduktion.

Investering på tio miljoner

Kvänum Energi har på uppdrag av Gäsene Mejeri projekterat och byggt bioenergicentralen som är den modernaste och mest effektiva i sitt slag. Effekten motsvarar uppvärmningen av drygt 300 villor per år och investeringskostnaden har varit tio miljoner kronor.

– När väl investeringen var beslutad i april ifjol kom frågan upp om det inte gick att bygga en lite större anläggning för att även kunna leverera värme till Herrljunga kommuns närliggande fastigheter i Ljung, Gäsenegården och Herrljunga Bostäder, berättade Kjell-Åke Karlsson, ordförande i Gäsene Mejeriförening.

Levererar värme till kommunen

Detta har nu blivit verklighet när kommunens egen värmeproduktion ersatts med biobränsleproducerad värme från Gäsene Mejeri.

– Den gröna näringen är mycket betydelsefull i vår kommun och det är ett win-win projekt där man genom samarbete och öppenhet skapar hållbara energisystem. Ett praktexempel för framtida samhällsutveckling och som glädjande nog sätter Ljung och Gäsene Mejeri på hållbarhetskartan i Sverige, säger Gunnar Andersson, kommunalråd i Herrljunga.