Artikeln publicerades 11 november 2019

Kreativa gruppen skapar tavlor baserade på värdeord

Kreativa gruppen på Arbetsmarknadsenheten fick en förfrågan av hemtjänsten i Ljung att skapa något utifrån deras värdeord, som sammanfattar hur de ska arbeta tillsammans. Resultatet blev fem fantastiska tavlor som knyter an till värdeorden: engagemang, tydlighet, trygghet, välkomnande och respekt.

Personal håller upp kreativa gruppens tavlor

Från vänster: Kristina Andreasson, undersköterska; Linn Alexandersson, undersköterska; Gunilla Sörensen, kreativa gruppen; Peter Larson, skötare; Carin Nilsson, kreativa gruppen; Malin Wennergern, undersköterska och Carina Öman, enhetschef hemtjänst Ljung.

Ett samarbete mellan enheter

Hemtjänstpersonalen i Ljung har under en tid arbetat fram värdeord som ska genomsyra deras bemötande mot varandra som kollegor.

Vi har arbetat fram dessa under verksamhetsdagar. Då har medarbetare fått arbeta i workshops och resultatet blev att vi kunde ta fram fem ord som sammanfattar hur vi ska vara mot varandra, säger Carina Öman, chef för hemtjänsten i Ljung.

Sedan funderade gruppen på hur de kunde lyfta upp detta på ett bra sätt, så att värdeorden blev levande i verksamheten och att man blev påmind om dem dagligen.

Vi fick frågan av Carina som gav gruppen i stort sett fria tyglar. Jag har bara köpt in material, resten har gruppen gjort själva. Den kreativa gruppen är ingen sluten grupp, utan deltagare börjar och slutar, därför finns det deltagare som hunnit sluta som varit med i skapandet av tavlorna. Så jag skulle vilja lyfta att det är flera som bidragit till slutresultatet. Jättekul att de uppmärksammas, det är de verkligen värda! Säger Frida Pettersson, hälso- och jobbcoach på Arbetsmarknadsenheten.

Kreativa gruppen är till för att ge deltagarna ett socialt sammanhang, fokus på skapande med händerna och hälsofrämjande utan krav på prestation. Genom Sjuhärads Samordningsförbund har Arbetsmarknadsenheten insatser som heter Aktiv Hälsa och Ny Kraft, där kreativa gruppen ingår.

Det är verkligen ett grupparbete, där alla har bidragit med något på alla tavlor, säger Gunilla Sörensen från kreativa gruppen.

Representanter från kreativa gruppen som lämnade tavlorna var Carin Nilsson, Carin Sörensen och Dhia Noory. Alla representanter på plats håller med om att det var kul att tavlorna får vara i ett sammanhang på Gäsenegården där hemtjänsten i Ljung utgår från.

Canvastavlor med värdeord