Artikeln publicerades 18 juni 2020

Genomförda och pågående offentliga upphandlingar i Herrljunga kommun

Herrljunga kommunhus

Här är information om genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen sedan 11 februari samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Genomförda upphandlingar

Genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, förnyade konkurrensutsättningar och anmälan till ramavtal sedan 11 februari 2020:

Hantverkartjänster - byggarbeten, elarbeten, VA/VVS arbeten, måleriarbeten, glasmästeriarbeten, ventilationsarbeten

Omfattning: Uppdraget avser diverse hantverkartjänster på kommunens fastigheter.
Avtalsperiod: 2020-03 till 2022-01, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantörer, byggarbeten:

 1. Fiddes El & Bygg AB
 2. A Williamsson AB
 3. Tommy Byggare AB

Elarbeten:

 1. Herrljunga Elektriska AB
 2. Provektor AB
 3. Assemblin El AB

VA/VVS-arbeten:

 1. Lundgrens rör i Vedum AB
 2. Kjellners Rör AB

Måleriarbeten:

 1. Måleribolaget entreprenad Rune Karlsson AB
 2. Sandå Sverige AB

Glasmästeriarbeten:

 1. Ryds Glas i Alingsås AB

Ventilationsarbeten:

 1. Bälinge Ventilation AB
 2. Borås Elektrokyl-Energiteknik AB

Maskintjänster

Omfattning: Uppdraget omfattar kommunens behov av entreprenadmaskintjänster i form av grävmaskintjänster samt övriga behov av varierande maskintjänster för löpande uppdrag. Uppdraget omfattar även material i form av bergkross, fallskyddsand och harpad matjord.

Avtalsperiod: 2020-08 till 2022-07, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantörer: CJW Entreprenad AB

Yrkeskläder och skor

Omfattning: Avtalet omfattar ett brett sortiment kläder och arbetsskor för såväl inom- som utomhusbruk. Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”yrkeskläder och skor 2016-2”.

Delområde 1:
Arbetskläder, varselkläder, profilkläder och handskar till exempelvis: Byggnadsinspektörer, fastighetsskötare- och tekniker samt vaktmästare
Elmontörer, anläggnings- och parkarbetare samt renhållningsarbetare.

Avtalsperiod: 2020-02 till 2021-10, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantörer:

 1. Ahlsell AB
 2. Swedol AB/Grolls AB

Delområde 2:
Arbets- och profilkläder till exempelvis:

 • kökspersonal och lokalvårdare
 • vårdpersonal
 • personal inom kultur/fritid och förskolan

Avtalsperiod: 2020-02 till 2021-11, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning.
Leverantörer:

 1. Fristads AB
 2. Almedahls Alingsås AB

Delområde 3:
Arbets- och skyddskor. Avtalsperiod: 2020-02 till 2021-11.
Leverantörer:

 1. Ahlsell AB
 2. Grolls AB
 3. Shoemed AB

Hygienartiklar och städmaterial

Omfattning: Avtalet omfattar hygienartiklar och städmaterial som t.ex:

 • Torkpapper och servetter
 • Påsar och säckar
 • Handskar
 • Servering
 • Personlig hygien och förband
 • Vård
 • Städmaterial
 • Rengöringsmedel

Avtalsperiod: 2020-03 till 2021-03, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”hygienartiklar och städmaterial 2018”.

Leverantörer:

 1. Procurator Sverige AB
 2. Staples Sweden AB

Hälso- och sjukvårdsmaterial

Omfattning: Avtalet omfattar hälso- och sjukvårdsmaterial som lättare förband till injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, hemsjukvård, förskola/skola och regioner.

Avtalsperiod: 2020-05 till 2022-05, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”hälso- och sjukvårdsmaterial 2018”.

Leverantör:

 1. OneMed Sverige AB
 2. Finansiell fordonsleasing

Omfattning: Avtalet är en leasingtjänst där leverantören (banken) löpande anskaffar fordon enligt önskemål om modell och varumärke från beställaren. Leverantören står som ägare och hyr ut bilen/bilarna till kommunen, som varje månad betalar en leasingavgift. Avtalsperiod: 2020-05 till 2022-04, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantör:

 1. Nordea Finans Sverige AB

Bemanningstjänster - Sjuksköterskor (sommaren 2020)

Omfattning: Avtalet avser köp av sjukskötersketjänster vid akut och/eller planerad personalfrånvaro som inte kan lösas med traditionell rekrytering eller när egna resurser inte räcker till. Avtalsperiod: 2020-04 till 2020-09.

Leverantörer:

 • HelseBemanning AS
 • Norderfors Care AB
 • Viva Bemanning AB
 • Te Crea Care AB
 • Omsorg & Behandling 1 AB
 • Agila Nurse AB
 • Pelmatic Sweden AB
 • Sverek AB
 • Klara D AB
 • SjukvårdsMäklarna Sverige AB
  Agito Sverige AB
 • Medsource AB
 • Patientagent i Sverige AB
 • AB Prime Care
 • Centric Care AB

Underhåll och support av verksamhetssystemet Timecare

Omfattning: Avtalet omfattar underhåll och support av verksamhetssystemet Timecare.

Leverantörer:

 1. Timecare AB

Trygghetslarm till brukare inom hemtjänsten

Omfattning: Avtalet omfattar trygghetslarm till brukare inom hemtjänsten.
Avtalsperiod: 2020-09 till 2022-12, med möjlighet till ytterligare tio månaders förlängning.

Leverantörer:

 1. Doro AB

Pågående och planerade upphandlingar

Upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2020.

 • Handledningstjänster
 • Bemanningstjänster - Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (2020-2024)
 • Energirådgivningstjänster
 • Resebyråtjänster
 • Biblioteksmedia
 • Porslin- och köksredskap
 • Dokument- och ärendehanteringssytem
 • Nycklar och lås
 • Tekniska konsulter - Mark, gata och VA
 • Gymutrustning och service
 • Tvätt av arbetskläder
 • Hotellås till Hagen och Hemgården
 • Elevregister
 • Ljuskällor
 • Järnhandelsvaror
 • Plockanalys 2020
 • Larmställ, räddningstjänsten
 • Nyanläggning av industrigata, gc-väg och va-ledningar mm - Ölltorp industriområde
 • Tekniska konsulter - Arkitekt