Artikeln publicerades 23 mars 2021

Nyhetsbrev om
offentlig upphandling

En laptop och text där det står nyhetsbrev om offentlig upphandling nr 1

Herrljunga kommuns nyhetsbrev om offentlig upphandling - nummer 1.

Nyhetsbrevets syfte

Syftet med nyhetsbrevet är att ge medarbetare, politiker och allmänhet information om upphandlingsarbetet i Herrljunga kommun. Nyhetsbrevet ges ut en gång i kvartalet och innehåller allmän information om upphandling i Herrljunga kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Genomförda upphandlingar

Nedan listas genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, förnyade konkurrensutsättningar
och anmälan till ramavtal sedan 15 oktober 2020 (senaste nyhetsbrevet):

Familjerådgivning
Omfattning: Familjerådgivning avser en verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Familjerådgivningen ska prioritera familjer med små barn upp till 10 år.
Avtalsperiod: februari 2021 till februari 2023, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantör:
1. S:T Lukas Alingsås-Lerum

Porsling och köksredskap
Omfattning: Ett heltäckande sortiment av av porslin och köksredskap som t.ex. knivar, saxar, bestick, glas,
bordstillbehör med mera.
Avtalsperiod: oktober 2020 till oktober 2021.
Leverantör:
1. Martin & Servera AB

Handledningstjänster
Omfattning: Handledningstjänster inom flera förvaltningar. Handledning som kan ske i grupp eller individuellt för chefer och medarbetare. Handledning ska stärka, stödja och kompetensutveckla personalen i sin professionella yrkesutövning.
Avtalsperiod: Mars 2021 till februari 2023, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantörer:
Relationskonsulterna i Sverige AB
Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling AB
Psykologpartners W & W AB
Firma Maria Lundgren Dellgran
S:t Lukas i Göteborg AB
Vertebra AB

Energi- och klimatrådgivning
Omfattning: Uppdraget avser konsultuppdrag inom den kommunala energi- och klimatrådgivningen för genomförande av projekt och rådgivning inom sju olika småkommuner i Västra Götaland som har ett samarbete inom energi- och klimatrådgivning
Avtalsperiod: mars 2021 till december 2021, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantör:
1. Teknik & Dokumentation i Alingsås AB

Ljuskällor
Omfattning: Ramavtalet omfattar både ett brett och djupt sortiment av kvalitativa ljuskällor och kan antas täcka behovet för de flesta verksamheter med fastighetsbestånd. Avtalet omfattar traditionella ljuskällor samt LED, för inomhusbruk samt enklare utomhusbruk.
Avtalsperiod: mars 2021 till april 2024.
Leverantör:
1. Aura Light AB

Potatis
Omfattning: Uppdraget gäller löpande försäljning och leverans av kommunen samlade behov av färsk skalad och tvättad potatis under avtalsperioden.

Avtalsperiod: oktober 2021 till oktober 2025.
Leverantör:
1. Grönsakshuset i Norden AB

Pågående och planerade upphandlingar

Nedan listas upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2021. För mer information om tidplan, kontakta upphandlingsfunktionen.

Bemanningstjänster - Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (2020-2024)
Tekniska konsulter - Mark, gata och VA
Gymutrustning och service
Hotellås till Hagen och Hemgården
Elevregister
Tekniska konsulter - Arkitekt
Mjölk
Maskindisk- och tvättmedel
Byggande och tillhandahållande av ett passivt fiberoptiskt nät för bredband, Fåglavik
Nyanläggning av gator, gc-vägar och va- ledningar mm, Horsby etapp 2
Mobiltelefoner