Artikeln publicerades 5 december 2017

Ny broschyr skickas till alla som är 80 år och äldre

I början av december har alla som är 80 år och äldre fått en broschyr hemskickad från Herrljunga kommuns socialförvaltning.

– Vi vill berätta för medborgarna om vad som socialtjänsten kan erbjuda och hur man går till väga för att ansöka om hjälp, säger Helene Backman Carlsson, socialt ansvarig samordnare och kvalitetssamordnare i Herrljunga.

Broschyren riktar sig till de som är äldre och som har någon funktionsnedsättning och är i behov av stöd och omsorg. Den innehåller information om hemtjänst, särskilt boende, trygghetsboende, bostadsanpassning, färdtjänst och mycket mer.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt att ta kontakt med oss, och broschyren innehåller också telefonnummer till kontaktpersoner och beskriver hur man går till väga för att söka stöd, säger Helene Backman Carlsson. Det går naturligtvis också bra att få till ett möte med någon av oss och få mera djupgående information.

Broschyren skickas ut direkt till de som är 80 år eller äldre, samt kommer att finnas på kommunens boenden och i kommunhuset.

– I framtiden kommer alla att få en broschyr det år man fyller 80, säger Helene Backman Carlsson.