Artikeln publicerades 18 mars 2019

Hemtjänsten, hemsjukvården och LSS servicebostad förändrar sitt arbetssätt

Nu kommer hemtjänsten, hemsjukvården och LSS servicebostad inom Herrljunga kommun att förändra sitt arbetssätt från tidigare datorberoende dokumentation till en mobil dokumentation och informationsåtkomst, vilket blir bättre både för personalen och för brukarna.

– Personalen kommer att ha med sig en surfplatta, en Ipad, när de gör sina hembesök och kommer att kunna ta del av och göra den dokumentation som behövs direkt på plats i applikationen Viva omsorg, även på områden med dålig eller avsaknad uppkoppling säger projektledaren Selma Mukaca, IT-strateg och verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen.

Tidigare var personalen tvungen att göra noteringar om vad som skulle dokumenteras, och fick sedan gå in på en dator när de har återkommit till kontoret. Det blir arbetsbesparande för personalen genom att en stor del av dokumentationen är klar när de kommer åter till hemtjänstlokalen.

– Nu kan brukaren bli mera delaktig och ta del av den information som finns, samtidigt så är det ett steg i rätt riktning i vår digitaliseringsresa, säger Selma Mukaca.

Totalt har 58 Ipads köpts in och alla som är i tjänst inom hemtjänst, hemsjukvård och LSS servicebostad kommer att ha tillgång till en platta.

– Vi har startat med två pilotgrupper som redan nu använder surfplattorna under sin arbetstid för att kunna läsa och dokumentera i brukares journaler, sedan utvärderar vi och fortsätter med andra grupper, säger Selma Mukaca. I mitten av maj ska projektet vara helt genomfört inom samtliga grupper och hittills har vi fått mycket positiv respons.

Personalen ska successivt genomgå en utbildning i det nya arbetssättet, och ett informationsblad lämnas ut till de brukare som berörs.

Selma Mukaca, IT-strateg och verksamhetsutvecklare

– Nu kan brukaren bli mera delaktig och ta del av den information som finns, samtidigt så är det ett steg i rätt riktning i vår digitaliseringsresa, säger Selma Mukaca, IT-strateg och verksamhetsutvecklare.