Artikeln publicerades 20 maj 2019

Herrljunga kommun minskar platser i permanent särskilt boende samt flyttar korttidsboende

Herrljunga kommun informerar

Herrljunga kommun visar på ett budgetunderskott inför verksamhetsåret 2020. Därför fattade socialnämnden beslut vid sammanträdet den 30 april 2019 om att minska antalet platser i permanent särskilt boende med 4-8 platser.

Minskningen genomförs på vård- och omsorgsboendet Hagen i Herrljunga tätort. I samband med beslutet om att minska antal platser i permanent särskilt boende beslutades det även att flytta korttidsboendet från Gäsenegården i Ljung tillbaka till Hagen, säger socialchef Magnus Stenmark.

År 2015 genomfördes en tillfällig flytt av kommunens korttidsboende från Hagen i Herrljunga till Gäsenegården i Ljung, på grund av renovering av Hagen.

Risk- och konsekvensanalys har genomförts och nämndens bedömning är att det finns fördelar med att ha korttidsboendet på Hagen. Bland annat bättre boendemiljö , förbättrade möjligheter till rehabilitering och träning då rehabverksamheten finns på Hagen samt ökade möjligheter till aktiviteter och utevistelse genom att kunna medverka i det som anordnas på Hagen.

Åtgärden kan leda till att väntetiden om att få ett erbjudande om permanent boende förlängs. Den enskilde som har behov kommer att ha möjlighet till annat och/eller utökat stöd under väntetiden till exempel från hemtjänsten. Det är dock alltid den enskildes behov som styr. Väntetider till permanent boende varierar över tiden, ibland är efterfrågan större och ibland mindre.

En plan ska upprättas om hur själva avvecklingen av platser ska ske och hur flytten av korttidsboendet ska genomföras. Enligt socialnämndens beslut ska flytten ske succesivt utifrån att lägenheter blir lediga på Hagen, säger socialchef Magnus Stenmark.