Artikeln publicerades 17 mars 2020

Tillfälliga SÄBO platser öppnas upp

Herrljunga kommun har beslutat att öppna upp sju tillfälliga SÄBO (särskilt boende för äldre) platser på Hagen 2 (Gäsenegården, gamla Furuhagen). Detta för att möta de behov som finns samt för att ha en beredskap.

Sju tillfälliga SÄBO platser kommer öppnas upp, med planerad start 14 april, i avvaktan på färdigställandet av Hagen i Herrljunga år 2022. Avdelning ”Hagen 2” kommer att stänga när Hagen står färdigutbyggd.

Beslutet är taget för att kunna möta det ökande behovet av SÄBO platser samt för att kunna ha en beredskap med tanke på den situation som råder i Sverige just nu.

Herrljunga kommun informerar