Artikeln publicerades 12 oktober 2020

Bli god man eller förvaltare

Överförmyndare

Vi har stort behov av dig som vill göra en insats genom att ta dig an ett frivilliguppdrag som god man eller förvaltare.

Som god man eller förvaltare kan du hjälpa personer som har svårt att själva ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi. Det är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet och stabilitet i vardagen för dessa personer.

Överförmyndare i samverkan

Läs mer om att bli god man eller förvaltare på Överförmyndare i samverkans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du även lämna in en intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare.

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av kommunallagen men även föräldrabalken.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.

Mer information om Överförmyndare i samverkan hittar du på www.ois.skovde.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..