Artikeln publicerades 16 oktober 2020

Socialförvaltningen inför anställningsstopp och inköpsstopp

Socialförvaltningen i Herrljunga kommun prognosticerar ett underskott på 12,9 miljoner kronor år 2020. Nu införs ett anställningsstopp och inköpsstopp i förvaltningen fram till årsskiftet.

Under året har Socialförvaltningen arbetat med att komma till rätta med budgetunderskottet via handlingsplaner både på förvaltningsledningsnivå och på enhetschefsnivå.

Vi inför nu ett anställningsstopp och ett inköpsstop både för att försöka förbättra budgeten och för undvika ytterligare försämrat budgetutfall. Vi vill även minimera risken för att behöva genomföra uppsägningar, det vill vi verkligen undvika, säger Sandra Säljö, Socialchef.

Anställnings- och inköpsstoppet börjar gälla från den 19 oktober fram till årsskiftet. Det kan beviljas om enskilda undantag i stoppet om det till exempel gäller att bibehålla kvalitét för brukare och patientsäkerhet.

Redan beviljade och beslutade investeringar genomförs 2020. Även tidigare planerade och beslutade utbildningar, verksamhetsutvecklingsdagar och konferenser genomförs.

Herrljunga kommun informerar