Artikeln publicerades 24 november 2020

Ny kampanj för att stärka arbetet mot våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna har under november lanserat den nationella kampanjen "Tillsammans mot våld", med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.

I Herrljunga kommun vill vi under kampanjperioden lyfta fram information om vart du som är utsatt för våld kan vända dig. Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor. Eftersom pandemin medför begränsningar i sociala kontakter och möjlighet att träffa yrkespersoner, är det extra viktigt nu att så många som möjligt - både de som jobbar i hela landet och de som jobbar lokalt - sprider informationen om stöd och hjälp på så många platser som möjligt. Den lokala satsningen ska komplettera den nationella informationen som visas på över 300 ICA-butikers skärmar. På det sättet hoppas vi fånga upp så många som möjligt av de individer som är utsatta för våld på olika sätt och som kan vara i behov av stöd och hjälp.

Se kontaktuppgifter nedan. Du kan även alltid ringa och be om att bli kopplad via växeln på nummer 0513-17000.

Läs mer om kampanjen på Jämnställdhetsmyndighetens webb.  Länk till annan webbplats.

Två människor kramas utomhus. Natur och träd i bakgrunden