Artikeln publicerades 21 december 2020

Daglig verksamhet stängs

Beslut togs idag av Kommunchef att stänga ner daglig verksamhet, från och med 23 december fram till 24 januari utifrån nya strängare restriktioner för att förhindra smittspridning och skydda brukare mot smitta.

Verksamheten gör en risk och konsekvensanalys för varje brukare. Under den tidsbegränsade stängningen kommer vi att upprätthålla vardagen så meningsfull, begriplig och hanterbar som möjligt för deltagarna som bor i våra boenden. Habiliteringsersättning kommer att betalas ut för den tid som man skulle ha deltagit i daglig verksamhet.

Vidare har Socialförvaltningens ledning idag fattat följande beslut utifrån de strängare restriktionerna:

  • Uppdraget för pågående kontaktpersoner begränsas till att ske telefonledes eller via distans, inga fysiska möten fram tills 24 januari.
  • Avlösarservice kommer att fortgå till viss del, det kommer att göras en individuell bedömning i varje fall.
  • Kontaktfamiljer kommer att fortgå till viss del, det kommer att göras en individuell bedömning i varje fall.
  • Boendestöd fortsätter sin verksamhet som vanligt.
  • Växelvård/avlastning fortsätter enligt tidigare beslutade begränsningar och uppgjorda planer med brukarna fortlöper enligt plan.
  • Arbetsmarknadsenheten (AME) stänger sin second hand butik, fixartjänst och legotillverkning fram tills 24 januari.
  • Deltagarna på AME kommer att få information hur deras arbetssituation kommer att se ut fram tills 24 januari då ingen verksamhet kommer att bedrivas fysiskt på plats från den 23 december till 24 januari.

Ovanstående beslut kan komma att förändras.

Herrljunga kommun informerar