Artikeln publicerades 23 februari 2021

Enkät om covid-19-pandemins konsekvenser för anhöriga

Nka och Linnéuniversitetet genomför med stöd av Socialdepartementet och Eurocarers en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. Som en del i studien har en enkät tagits fram.

Enkäten vänder sig till alla som är över 18 år som ger vård, stöd eller hjälp till en närstående. Enkäten kan fyllas i digitalt eller skrivas ut och skickas in. Sista svarsdatum är den 28 februari.

Fyll i enkäten digitalt Länk till annan webbplats.

Enkät i pappersformat Länk till annan webbplats.

En person som skriver på en bärbar dator

Exempelbild: Mostphotos