Artikeln publicerades 30 mars 2021

Kostnadsfri utbildning i psykisk livräddning

Psykisk Livräddning är en grundläggande föreläsning om suicidprevention som i första hand riktar sig till människor utan professionell erfarenhet av omvårdnad.

Ett hjärta ur trä ligger på ett höstlöv

Exempelbild: Mostphotos

Utbildningen hålls av Suicidpreventionen Väst. Under våren 2021 erbjuds allmänheten (dvs kommuninvånare, skolor och föreningar) i Västra Götaland och Göteborg kostnadsfria utbildningar. 

Hämtat från Suicidpreventionens väst webbsida:

Mål med utbildningen:

Efteråt hoppas vi att du ska känna större trygghet och beredskap i mötet med suicidrelaterade känslor, tankar och handlingar, inklusive suicidförsök som leder till dödsfall. Och att du har en ökad kunskap om den suicidala processen, suicidriskbedömning, krishantering samt veta var du kan finna ytterligare stöd.

Innehåll:

  • Risk- och friskfaktorer
  • Bedömning av suicidrisk
  • Vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar
  • Bemötande och hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.
  • Anhörig och efterlevandeperspektivet
  • Hjälp och stöd
  • Föreläsningen innehåller föreläsningsmoment, exempelfilmer och gruppdiskussioner.

Våra föreläsningar kan anpassas till olika målgrupper (tex patient, anhörig och brukarföreningar) och sammanhang (t.ex. konferenser, fortbildningsdagar, studiedagar, universitetskurser, etc.).

Vi erbjuder också kurser och föreläsningar till företag, företagshälsovård, HR och arbetsplatser som är intresserade av att integrera psykisk hälsa/ohälsa och suicidprevention i övrigt psykosocialt arbetsmiljöarbete. Utöver det innehåll som nämnts ovan går vi även igenom roller, ansvar, rutiner och handlingsplaner för verksamheten.

Läs mer om utbildningen på Suicidpreventionens webbsida Länk till annan webbplats..